Διαθέτουμε στην Θεσσαλονίκη μηχανήματα έργου όπως τηλεσκοπικοί γερανοί

έτοιμα να εξυπηρετήσουν δημοσιά έργα και ιδιώτες

τηλεσκοπικοί γερανοί Θεσσαλονίκη

 

Ανυψωτική ικανότητα των γερανών μας έως 70 μέτρα ύψος

από 20 τόνων μέχρι 110 τόνων γερανοί

P&H Liebherr Kato Demag Krupp