κλάδεμα πεύκου με καλάθι τηλεσκοπικό

είμαστε εξειδικευμένο συνεργείο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για το κόψιμο του πεύκου

η κοπή του πεύκου γίνεται μόνο όταν μας προσκομίσετε την απαραίτητη άδεια για να κόψουμε το πεύκο

κλαδέμα επικίνδυνων πεύκων με έδρα την Θεσσαλονίκη εξυπηρετούμε και μακρινές αποστάσεις

κόψιμο πεύκου με καλάθι