διαθέτουμε στην θεσσαλονίκη μηχανήματα έργου όπως τηλεσκοπικοί γερανοί

P&H Liebherr KATO DEMAG KRUPP

 

διαθέσιμα για δημόσια έργα και χρήση ιδιωτών

 

ανυψωτική ικανότητα έως 70 μέτρα

ικανότητα φορτίου από 20 έως 110 τόνους
μηχανήματα έργου ανύψωση τηλεσκοπικοί γερανοί